Leren in volle omvang

Hoe heerlijk is het om de speelsheid te zien van kinderen die vallen en opstaan. Ik creëer een veilige omgeving van vertrouwen om jouw eigen veiligheid en vertrouwen te onderzoeken en deze zelfstandig te voeden. Leren gaat gepaard met de waarneming van je eigen vallen en opstaan. Om oude patronen te doorbreken, reik ik jou methodes aan om die patronen bewust waar te nemen en van daaruit nieuwe aan te leren. Zo ontstaat er voor jou keuzevrijheid in hoe je reageert op je omgeving.

Integratie van hoofd – hart – lijf

Met het hoofd zijn we in staat om te kunnen begrijpen, te analyseren, causale verbanden te doorzien en daarmee oplossingen te creëren voor problemen. Om een daadwerkelijke gedragsverandering bij jezelf teweeg te brengen is het onvoldoende om cognitieve concepten aan te reiken. Om de gedragsverandering in gang te zetten en je autonomie aan te boren, is het nodig dat er een integratie van de volgende krachtbronnen in je lichaam plaatsvindt:

Hoofd / mentaal

Overtuigingen kunnen jou en de omgeving dienen maar ook belemmeren. Een nieuwe blik op jezelf zorgt ervoor dat je een positiever zelfbeeld krijgt. Inzicht in welke automatische gedachten je hebt maakt ook zichtbaar welke patronen je belemmeren. Nieuwe voedende gedachten geven jou kracht om positiever naar jezelf en naar je omgeving te kijken.

Lijf / fysiek

De fysieke signalen in ons lichaam zijn de prikkels die ons aanzetten tot bepaald automatisch gedrag. Persoonlijke kracht betekent dat je deze kunt waarnemen om daarmee een stap te maken om de oude patronen te doorbreken.

Hart / emotioneel

Onze basisemoties boos, blij, bang en bedroefd kunnen ons helpen of juist belemmeren in onze kracht. Het toelaten van de eigen emoties en de kracht om deze in te zetten in de communicatie, is een voorwaarde voor de eigen vitaliteit.

Energetisch

Door verbinding te ervaren met je verlangens en je bronnen uit het verleden, komt energie vrij om meer vanuit het hier en nu te handelen.