Thorkell Sauren

Ik ben opgeleid bij instituut Phoenix als trainer en coach (met als achtergrond Transactionele Analyse, Systemisch Werken, Mindfulness, Voice Dialoque). In deze rollen heb ik jarenlang werkervaring opgedaan bij Schouten & Nelissen. Sinds 2012 heb ik mijn eigen bureau “Ont~wikkeling” te Nijmegen. Vanuit dit bureau verzorg ik trainingen en individuele coaching. Daarnaast ben ik vanuit mijn oorspronkelijke achtergrond (als ingenieur met een master in Bedrijfskunde) werkzaam als organisatie-adviseur bij diverse bedrijven op gebied van veranderingsvraagstukken, teamontwikkeling, MD-trajecten, leiderschapsvraagstukken en (team)coaching. Relaties over mij als organisatie-adviseur: Thorkell Sauren is sterk in het leggen van contact en in het verstevigen van samenwerkingen en verbindingen. Hij kan interveniëren bij complexe situaties zowel op inhoudelijk / analytisch vlak, als ook op mensgericht vlak (gedrag, houding, mentaal, gevoel) om zodoende het ontwikkelrendement te optimaliseren. Hij gaat de wezenlijke verbinding aan om de vraag achter de vraag op te lossen. Mijn lijfspreuk is: “Mensen zijn uiterst betrouwbaar in wat ze doen en soms in wat ze zeggen”. Relaties over mij als trainer / coach: Hij is sterk in het doorbreken van vaste patronen en het omgaan van weerstand. Creëert door eigen rust en confrontatie een veilige omgeving en komt snel tot de kern van het probleem. Gaat de diepte in bij thema’s als onveiligheid om individuen of teams structureel hun patroon te laten doorbreken. Hij is een echte reisgids die mensen zelf kan laten zwemmen en daarmee in hun eigen kracht zet en het eigen zelfvertrouwen laat groeien. Mijn lijfspreuk is: “Het echte ontdekken is niet het vinden van nieuw land, maar het oude land bekijken met nieuwe ogen” Mijn waarden zijn: professionaliteit, betrokkenheid, vrijheid, diepgang, rust, kritisch zijn, scherpzinnigheid, zingeving, reisgids, veiligheid en respect. Opleidingsachtergrond Door mijn dubbele achtergrond, zowel hard als zacht, ervaren klanten en relaties mij als pragmatisch en met diepgang naar de wortels van hun bestaan. De psychologische onderlagen worden helder vertaald naar de dagelijkse praktijk in hun (werk)leven. Zachte opleidingen:

Harde opleidingen:

  • TU Delft , Ingenieur (Ir)
  • Nijenrode, Master in bedrijfskunde (MBA)

Reageer:

Your email address will not be published.