organisatie advies

Teameffectiviteitsmodel (bron Schouten & Nelissen)

Door mijn ‘harde’ opleidingen (ir, MBA) en mijn ervaringen als organisatie-adviseur binnen verschillende bedrijven, spreek ik de taal van het management. Zo kan ik de bovenstroom (missie-visie-doelen-taken-procedures) goed analyseren om problemen te traceren en oplossingen aan te dragen. Door mijn ‘zachte’ opleidingen als trainer en coach voel ik de onderstroom goed aan -de persoonlijke verhoudingen- en ben ik specialist geworden in het ombuigen van weerstand naar veranderingsbereidheid. Een plan verdwijnt daardoor niet in de lade, maar wordt gedragen door de mensen in de organisatie. Het doel is dat zij met enthousiasme meewerken aan de uitvoering ervan.

Zo ben ik in staat om beide stromen te integreren. Iets dat in mijn ogen noodzakelijk is om van een gedragen plan te komen tot de daadwerkelijke implementatie daarvan.

Ik sta bekend als een kritisch denker die de vraag achter de vraag boven water kan krijgen. Mijn organisatie-sensitiviteit zorgt voor het managen van de verwachtingen bij alle betrokken stakeholders.

De mogelijke interventies zoals training of coaching dienen geen doel op zich te zijn, maar een middel om de hogere ambities en organisatiedoelen te realiseren.

Via een vrijblijvend gesprek inventariseer ik het probleem met bijbehorende vraagstelling en kom ik met een concreet voorstel voor een plan van aanpak op maat met een offerte. Dan zijn de wederzijdse verwachtingen helder en weet de opdrachtgever precies waar hij aan toe is.