training teams

Hoe zou het voor jou zijn als …

 • De communicatie en samenwerking in je team beter verloopt?
 • Jullie de verschillen openlijk uitspreken en benutten?
 • Het team een gezamenlijk gedragen visie kan uitbeelden?
 • Er meer duidelijkheid komt over de taken en verantwoordelijkheden?
 • De gevoeligheden op tafel kunnen komen en jullie de weerstand kunnen ombuigen naar nieuwe mogelijkheden?
 • De teamleden veiligheid en vertrouwen ervaren en naleven?
 • Je teamleden openlijk feedback aan elkaar kunnen geven?
 • Jullie weten waarom de onderlinge communicatie soms wringt en hoe jullie die kunnen verbeteren?

Ik geloof dat alles al in jou en je team aanwezig is. Door je te verbinden met je innerlijk leiderschap krijg je meer ruimte om te zijn wie je werkelijk bent. Zo groeit het potentieel van jou en je team waardoor de resultaten aan kracht winnen en beter beklijven.

Wezenlijke groei door verbinding met je innerlijk leiderschap

 • Je zelfvertrouwen neemt toe
 • Je durft knopen door te hakken
 • Je gaat in jouw kracht staan
 • Je nodigt anderen uit om vanuit kracht te handelen
 • Je luistert ook met je hart
 • Je denkt in en/en in plaats van of/of
 • Je rust en energie komt in balans
 • Je doet wat je zegt
 • Je voelt je veilig en creëert veiligheid voor anderen
 • Jij en je team beter samenwerkt
 • Onderling spreken mensen elkaar aan met complimenten en opbouwende feedback om samen te leren en te groeien

Toelichting op de werkwijze

Ik laat mensen zelf in beweging komen. Niet door er iets in te stoppen maar door hen zelf te laten onderzoeken en te ervaren. Door je roots te onderzoeken kom je er achter dat je mogelijk rechts hebt leren schrijven en dat er nog volle potentie op links voorhanden is. Er wordt een link gelegd tussen je roots, overtuigingen, gevoelens en daarmee je gedrag.

Door je fundament met nieuwe ogen te bekijken, kun je structureel je gedrag veranderen. Dat betekent ook dat je je eigen gevoelens, intuïtie, verlangens herontdekt om je ware aard naar boven te halen. Daar waar je je mogelijk vastzet in een identiteit, een karakter, ga je inzien dat dit slechts een zijde is van jou en dat er nog meer in potentie aanwezig is.

Om niet meer vanuit automatische aangeleerde patronen te handelen en een keuzevrijheid te creëren in hoe je intervenieert met je omgeving, maak ik gebruik van mindfulness, sythemisch werken, voice dialoque, transactionele analyse. Dit zijn methodes die bijdragen om een blijvende gedragsverandering te genereren in plaats van puur op gedrag te trainen. Mijn ervaring met deelnemers is dat dit laatste minder beklijft en het vaak een kortetermijnoplossing is.