Waar ik in geloof

Heel geboren

Mijn overtuiging is dat ieder mens in wezen heel geboren is. Dat betekent dat ik geloof in het volledige potentieel dat altijd al aanwezig was. Mogelijk zijn er in de loop van jouw leven automatische voorkeurspatronen ontstaan die nu jouw kernkwaliteiten zijn. Andere kanten van het natuurlijk kind in jou zijn mogelijk in de schaduw geraakt. Ik kan je helpen om deze in het licht terug te brengen, zodat je jouw volle potentieel kunt inzetten. Je hoeft dus niets van buitenaf in jezelf te stoppen, het is er al, verlangend om door jou te worden gezien en te worden opgehaald.

Energie

Van nature kan het kind in ons zich inspannen en ontspannen. Hij is daarmee in balans geboren en heeft een intuïtie hoe deze in balans te houden.

Zelfvertrouwen – Vertrouwen in het Zelf

Jij bent ok, ik ben ok. Ik ga uit van het Zelf, een zijn-positie van de persoon die jij van nature bent. Vanuit jezelf ben je in staat om alles in jouw lichaam waar te nemen en te zien dat je gedachtes, gevoelens en mogelijke spanningen hebt, maar dat je dit alles niet bent. Vanuit dit contact met jouw Zelf kun jij bewuste nieuwe besluiten nemen en vervolgens de juiste handeling inzetten die voor jou effectief is. Door jouw Zelf weer te herontdekken, ontstaat autonomie en een vrijheid van keuze. Dit zorgt ervoor dat je zelf weer in je kracht komt.

Behoefte – verlangen

Ieder mens wil gehoord, gezien en erkend worden. Naast de primaire behoeftes aan eten, drinken en slapen heeft elk mens behoefte aan contact. Veel automatische patronen ontstaan vanuit een drang naar die erkenning. Bij een volledig veilige thuishaven zijn deze patronen flexibel en vrij inzetbaar. Bij eerder opgelopen pijn, gemis, verdriet, frustratie, schaamte of boosheid die onvoldoende verwerkt is, ontstaan starre patronen die als doel hebben het verlangen naar erkenning te vervullen. Dit is het nadeel van starre patronen: jij bent pas ok als je eerst iets doet waardoor je geneigd bent in automatische zich herhalende patronen te vervallen. Vanuit je bewust Zijn ben jij van nature heel en ok. Zo kun jij andere bronnen in jezelf waarnemen en vervolgens bewuste keuzes maken om vastgeroeste patronen te doorbreken en in voorkomende situaties anders te handelen.

“En toen kwam de dag dat het risico om in de knop te blijven
pijnlijker was dan het risico om tot bloei te komen”

Anais Nin